Запознаване на студентите от бакалавърска програма Управление на строителството (2ри курс) с основните задачи на цифровизацията в строителния бранш и концепцията за строително-информационно моделиране като  съвременен инструмент за автоматизация на инженерния труд в строителството.