Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи материали за изпълнение на строителството, окачествяване и контрол на влаганите материали, получаване на материали с предварително зададени свойства, разкриване на тенденции за създаване и приложение на високоефективни материали и др. Усвоените знания са пряко свързани със специалните и профилиращи дисциплини.

Дисциплината "Градски релсов път" дава сведения за: - Градско планиране и място на градския транспорт в него. - Основни сведения за метрополитена: общо устройство, депо, ситуация, надлъжен профил, напречни профили, габарити, спирки, перони и т.н. - Особености на трамвайните линии: особености на трамвайните мотриси, депа, ситуация, надлъжен профил, напречни профили, габаритни отстояния и т.н. - Основни данни и особености на тролейбусния транспорт: превозни средства, вписване в градските улици и булеварди, тролейбусни депа, спирки и т.н. - Основни данни за автобусните превози, организация на движение и т.н. - Огранизация на градския транспорт, основни дейности в депата и гаражите, планиране на градския транспорт, основни линии, принципи за разполагане на спирки, график за движение и т.н. - Интегриран градски транспорт - концепция на ЕС. Основни европейски програми за планиране, финансиране и строителство на устойчив общински транспорт.
Дисциплината “Автоматизация на инженерния труд” разглежда следните въпроси: основи на компютърната графика (КГ) и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, визуализация, трансформации, 2D и 2.5D КГ), компютърно проектиране с използване на Системата за КГ AutoCAD (команди за изчертаване, редактиране, визуализация, пластове, блокове, оразмеряване и др. ). В дисциплината се разглежда Системи за Управление на Бази Данни (СУБД) (принципи на изграждане, видове, използване). Дисциплината прави въведение в теорията на релационните бази данни. При практическите занятия се използват СКГ "AutoCAD", както и СУБД MS Access.