В този курс са включени упражнения за студентите от специалност Геодезия - Задочно обучение, за Летен семестър