Студентите получат познания в областта на информационните технологии и по-специално в областта на хардуера и софтуера за двумерно моделиране (2D CAD), с приложение в архитектурното проектиране. Приоритет е програмен продукт AutoCAD (ArchiCAD).