MS Teams е достъпен за всички преподаватели и студенти в УАСГ като част от услугите, включени в MS Office 365.

Предлагаме ви серия от видео материали, подготвени от МОН, които ще ви помогнат в организирането на учебната дейност.