Академичната дисциплина "Корпоративни финанси" е предназначена за студенти (бакалавърска степен), трети курс от Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Общата цел на дисциплината е да предостави задълбочени знания за основните понятия, подходи и техники, свързани с всички важни аспекти на управлението на фирменото финансиране и финансите на инвестиционния строителен проект.