В учебната дисциплина се разглеждат въпроси, свързани с недвижимата собственост и недвижимите имоти. Студентите се запознават с методите за оценка на финансовата ефективност на инвестициите в недвижими имоти. Наблегнато е на проучването на пазара на недвижими имоти и на анализа на информационните източници за оценка. Дадена е необходимата тежест на теорията за стойността, видовете оценки, принципите на оценяване, подходите и методите за оценка на недвижими имоти, професионалните оценителски стандарти.