Разгледани са основни въпроси от дисциплината "Близкообхватна фотограметрия и лазерно сканиране" като: същност и особености, летателни средства, планиране и извършване на заснемането, начини за калибриране на камери, основни технологични процеси и особености при близкообхватната фотограметрия и лазерното сканиране, видове лазерни системи и програмни средства за регистрация и интерпретация на данни, получени от лазерни системи и изображения,формирани при заснемане от близки разстояния. Книгата е полезна за студенти и докторанти, занимаващи се с проблеми на лазерното сканиране и близкообхватната фотограметрия.