Разглежданите учебни материали и упражнения по време на провеждане на курса целят да запознаят студентите с възможностите на софтуерите за
автоматизирано компютърно проектиране. Прави се обзор на възможностите на програмните продукти за създаване на виртуален двуизмерен модел на средата, както и проблематиката при подготовка на проектната документация. По време на занятията се разглеждат програмни продукти с комерсиална насоченост, както и алтернативни с отворен код за двуизмерно автоматизирано компютърно проектиране. Разисква се проблематиката при създаване на виртуален компютърен модел на автоматизирано възпроизвеждане на финална документация за разработвания проект.