Съпротивление на материалите е дисциплина, която се изучава от студентите от строителния факултет, факултета по транспортно строителство и хидротехническия факултет в двата семестъра на втори курс.

            Съпротивление на материалите е фундаментална дисциплина за всеки инженер. В нея повечето от темите са традиционни от десетилетия. Такива са: разрезни усилия, напрегнато и деформирано състояние, чист опън/натиск, чисто срязване, чисто усукване, специално огъване, комбинирано със срязване, специално огъване, комбинирано с опън/натиск, нецентричен опън/натиск, еластична линия.