Чрез проекта студентите се въвеждат в специфичната област на проектирането на индустриалните сгради. Темата на проекта е "Проектиране на модулни структури за многофункционално промишлено предприятие" и се провежда в три етапа: предварителни проучвания на обемно-пространствени структурни единици за производствени предприятия в хоризонтален план и профил; разработване на концепция на зададена задача в два варианта; разработване на окончателен идеен проект на многофункционално промишлено предприятие на базата на изработените проучвания и концепция.

Студентите се запознават с възможностите за визуализация на 3D Studio MAX.

Студентите се запознават с възможностите за визуализация на 3D Studio MAX.